Webinar "Komitet wyborczy bez tajemnic"

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Fundacja im. Stefana Batorego (ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa). Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia Ci możliwości uczestnictwa w webinarium „Komitet wyborczy bez tajemnic” a także w celu kontaktowania się z Tobą w tej sprawie oraz  w celach dokumentacyjnym i  archiwizacyjnym.  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zapewnienia Ci uczestnictwa w webinarium „Komitet wyborczy bez tajemnic”.  Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody oraz w prawnie uzasadnionym interesie Fundacji, którym jest obowiązek dokumentowania, rozliczania  i archiwizowania prowadzonych  działań statutowych. Twoje dane osobowe będą przechowywane  do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.  Twoje dane osobowe będą przekazane firmie ClickMeeting w celu uczestnictwa w webinarium „Komitet wyborczy bez tajemnic”.  Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie rzutowało na zgodność z prawem przetwarzania  Twoich danych w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci skarga do właściwego organu nadzorczego.
Odnośnik do polityki prywatności firmy ClickMeeting znajduje się na dole tej strony.

If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

E-mail address is invalid or it wasn't provided during the registration process. Please provide a valid e-mail address.

Email has been sent

[message]